ข่าว

ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบัญชี กองคลัง
06 กุมพาพันธ์ 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
06 กุมพาพันธ์ 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
06 กุมพาพันธ์ 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
06 กุมพาพันธ์ 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถาบันเทคโนโลยีการบิน
30 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองคลัง
30 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอโอนข้าราชการฯ มารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
15 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ปฏิบัติงาน ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
11 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงาน ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงาน ณ สถาบันเทคโนโลยีการบิน
06 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน ณ กองคลัง
06 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันฯ (วุฒิขาดแคลน) สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
06 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันฯ (วุฒิขาดแคลน) สังกัดคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
06 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (วุฒิขาดแคลน) สังกัดคณะเทคโนโลยีสังคม
06 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
29 ธันวาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs