ข่าว

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17 ตุลาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการและบรรณารักษ์ ปฏิบัติงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
17 ตุลาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และนักวิชาการสัตวบาล ปฏิบัติงาน ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
17 ตุลาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงาน ณ งานกิจการหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
17 ตุลาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถาบันเทคโนโลยีการบิน
17 ตุลาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเทคโนโลยีสังคม
17 ตุลาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองกลาง
25 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
25 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
08 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถาบันเทคโนโลยีการบิน
08 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองกลาง
08 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
21 สิงหาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองคลัง
11 สิงหาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองนโยบายและแผน
11 สิงหาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs