รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
14 มิถุนายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล


สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00น. ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs