รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถาบันเทคโนโลยีการบิน


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถาบันเทคโนโลยีการบิน
15 มิถุนายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล


สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00น. ณ สถาบันเทคโนโลยีการบิน ชั้น5 เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs