รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง ปฏิบัติงาน ณ หอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง ปฏิบัติงาน ณ หอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
17 มิถุนายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล


รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ วันที่ 23 มิถุนายน 2560

คุณสมบัติ - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือสาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม

- เพศชาย

- มีความเชี่ยวชาญในงานซ่อมบำรุง งานก่อสร้าง งานระบบไฟฟ้าเป็นอย่างดี

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 

สัมภาษณ์ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

 


 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs