รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ กองนโยบายและแผน


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ กองนโยบายและแผน
17 มิถุนายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล


รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ วันที่ 23 มิถุนายน 2560

คุณสมบัติ - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมจัดการงานเอกสาร เช่น MS Office ได้ดี

- มีความสนใจ และติดตามข่าวสาร การเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง เศรษฐกิจและสังคม

- มีประสบการณ์การทำงานงานสารบรรณจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 

สัมภาษณ์ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องชลสุดา ชั้น 8

ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs