ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองกลาง


ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองกลาง
08 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล


รายงานตัว ณ กองบริหารงานบุคคล ในวันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. พร้อมทั้งทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs