ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร


ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
25 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล


ผู้มีรายชื่อตามบัญชีลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ณ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. พร้อมปฏิบัติงาน ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs