รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองกลาง


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองกลาง
25 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล


รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2560 ถึง วันที่ วันที่ 3 ตุลาคม 2560

1. ตำแหน่งคนงาน                                        จำนวน 1 อัตรา

          คุณสมบัติ - วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาชั้นปีที่ 4

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ         จำนวน 1 อัตรา

          คุณสมบัติ - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี หรือสาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาการตลาด หรือสาขาการจัดการ หรือสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 

สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชลสุดา ชั้น 8

ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs