รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล


รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2560 ถึง วันที่ วันที่ 3 ตุลาคม 2560

คุณสมบัติ - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 

สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs