ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันฯ (วุฒิขาดแคลน) สังกัดคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันฯ (วุฒิขาดแคลน) สังกัดคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
06 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล


รายงานตัว ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารสรรพวิชญ์บริการ (สำนักงานอธิการบดี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ในวันที่ 12 มกราคม 2561


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs