ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันฯ (วุฒิขาดแคลน) สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันฯ (วุฒิขาดแคลน) สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
06 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล


- ไม่มีผู้ผ่านการสอบ -


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs