รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงาน ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงาน ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล


ตำแหน่งอาจารย์    จำนวน  2 อัตรา

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 23 มกราคม 2561

คุณสมบัติ - ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการจัดการโลจิสติกส์ หรือหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ หรือหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หรือหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

- คุณวุฒิปริญญาโทต้องทำวิทยานิพนธ์

- มีประสบการณ์สอนทางด้านการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 มกราคม 2561 

สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น2

ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs