รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ปฏิบัติงาน ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ปฏิบัติงาน ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
11 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล


รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 23 มกราคม 2561

คุณสมบัติ - วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หรือสาขาวิชาสัตวบาล  หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้ความสามารถในการใช้ Microsoft Offices ได้ดี

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด และอดทน

- มีความคิดสร้างสรรค์ มีลักษณะความเป็นผู้นำที่ดี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ สัมภาษณ์ ในวันที่ 26 มกราคม 2561 

สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs