รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
06 กุมภาพันธ์ 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล


รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค                         จำนวน 1 อัตรา

          คุณสมบัติ - ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาไฟฟ้าและเทคโนโลยี หรือสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ Microsoft Offices ได้ดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด และอดทน
- มีความคิดสร้างสรรค์ มีลักษณะความเป็นผู้นำที่ดี                  

2. ตำแหน่งคนงาน                         จำนวน 2 อัตรา

          คุณสมบัติ - ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4
- เป็นผู้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย รักษาความสะอาดเป็นอย่างดี
- สามารถทำงานสวนได้
- มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความละเอียดรอบคอบ
- มีความซื่อสัตย์ มีวินัย และรักษาความลับของทางราชการได้

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 

สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs