รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
06 กุมภาพันธ์ 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล


รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา                         จำนวน 1 อัตรา

          คุณสมบัติ - วุฒิปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ทุกสาขา
- มีความรู้ในวิชาการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
- มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
- มีความสามารถในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
- มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                       จำนวน 1 อัตรา

          คุณสมบัติ - วุฒิปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ทุกสาขา
- มีความรู้ในวิชาการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
- มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
- มีความสามารถในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
- มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 

สอบภาคปฏิบัติ และสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชลสุดา ชั้น 8

ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs