ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบัญชี กองคลัง


ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบัญชี กองคลัง
06 กุมภาพันธ์ 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล


รายงานตัว ณ กองบริหารงานบุคคล ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. พร้อมทั้งทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs