รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
16 พฤษภาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล


1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

 

2. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

 

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 

สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs