รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงาน ณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงาน ณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
16 พฤษภาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล


งานออกแบบและอาคารสถานที่

- แผนกอาคารสถานที่

1. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ - ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

 

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 

สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชลสุดา ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs