รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงาน ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงาน ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
16 พฤษภาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล


สาขาวิชาสัตวศาสตร์

1. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ - ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และอดทน

- มีความคิดสร้างสรรค์ มีลักษณะความเป็นผู้นำที่ดี

 

 

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 

สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ชั้น 3 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs