รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งประเภททั่วไป ครั้งที่ 1/2561


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งประเภททั่วไป ครั้งที่ 1/2561
05 มิถุนายน 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคลกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย
คณะเทคโนโลยีสังคม

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs