รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงาน ณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงาน ณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
11 มิถุนายน 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล


งานออกแบบและอาคารสถานที่

- แผนกพัฒนาบริเวณ

1. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ - ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

 

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 19 มิถุนายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 

สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชลสุดา ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs