รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
12 กรกฎาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล


งานแผนยุทธศาสตร์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ - ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมจัดการงานเอกสาร เช่น MS Office ได้ดี
- มีความสนใจ และติดตามข่าวสาร การเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง เศรษฐกิจและสังคม

 

 

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ถึง วันที่ 17 กรกฎาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 

สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชลสุดา ชั้น8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs