รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง ปฏิบัติงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง ปฏิบัติงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
12 กรกฎาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล


งานบริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ - ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีกริยาวาจาสุภาพ
- มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ถึง วันที่ 17 กรกฎาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 

สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น3 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs