รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก
12 กรกฎาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล


1. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ - วุฒิไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

2. ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ - ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

 

 

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ถึง วันที่ 17 กรกฎาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 

สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs