ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองกลาง


ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองกลาง
01 กุมภาพันธ์ 2563  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคลรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs