ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1/2563


ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1/2563
12 กุมภาพันธ์ 2563  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล


ประกาศรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

สอบข้อเขียน

วันที่ 1 มีนาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 

วันที่ 9 มีนาคม 2563

สอบสัมภาษณ์

วันที่ 14 มีนาคม 2563      

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ

วันที่ 20 มีนาคม 2563


คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs