ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1/2563


ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1/2563
12 กุมภาพันธ์ 2563  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล


รับสมัครวันที่

วันที่ 13 – 21 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

วันที่ 9 มีนาคม 2563


คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
คณะเทคโนโลยีสังคม
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs