ทบทวนการวิเคราะห์ภาระงาน


ทบทวนการวิเคราะห์ภาระงาน
11 สิงหาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคลวิทยาเขตบางพระ
วิทยาเขตจันทบุรี
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
แบบฟอร์มการคิดภาระงาน
ข้อมูลบุคลากร ณ กรกฎาคม 2560
รายงานผลการตรวจสอบการจัดการศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท ปีการศึกษา 2559
วิทยาเขตอุเทนถวาย

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs