ผลการคัดเลือกบุคลากร เพื่อรับรางวัลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2560


ผลการคัดเลือกบุคลากร เพื่อรับรางวัลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2560
15 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคลผลการคัดเลือกข้าราชการฯ พนักงานในสถาบันฯ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว
ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs