การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับ ป.โท-เอก ในประเทศ สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันฯและพนักงานในสถาบันฯ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561


การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับ ป.โท-เอก ในประเทศ สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันฯและพนักงานในสถาบันฯ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
19 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคลรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs