แบบสอบถามความพึ่งพอใจการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล


แบบสอบถามความพึ่งพอใจการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล
26 มีนาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล


ส่งกลับกองบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 22 เมษายน 2561


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs