Easy Slider jQuery Plugin Demo

ขยายขยายการรับสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอกในประเทศ สำหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
08 มีนาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2556
12 มกราคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2557
27 ธันวาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2557 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
28 พฤศจิกายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

แบบฟอร์มขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
06 พฤศจิกายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านทั้งหมด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
18 เมษายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ (วุฒิขาดแคลน) สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
08 เมษายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองคลัง
08 เมษายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถาบันเทคโนโลยีการบิน
08 เมษายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
02 เมษายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านทั้งหมด

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2557
17 กุมภาพันธ์ 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี 2557
10 ตุลาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านทั้งหมด

รูปทั้งหมด

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

43  ม.6  ตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 20110