1แบบที่1-อธิการบดี

2.แบบที่2-อธิการบดี

3.แบบที่3-อธิการบดี

4.แบบเก็บข้อมูล(KPIs Template)

1 คำแนะนำการเลื่อนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 1 เมษายน 2566

2 แบบสรุปข้อมูลการลาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

3 บัญชี…แบบหมายเลข1-2 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

4 ประกาศ ก.พ.อ.การประเมิน53

5 ว1สกอ.54การประเมินและเลื่อนเงินเดือนฯ

6 ข้อบังคับ ม.ประเมิน 54

7 ข้อบังคับ ม.ประเมิน ฉ.2 57

8 ประกาศม.สมรรถนะ54

9 ประกาศ ม.แบบประเมิน54

10 ประกาศม. ระดับประเมิน54

11 ข้อบังคับฯประเมินพนักงานในสถาบัน58

12 ประกาศม.วงเงินร้อย1.95เลื่อนพนส. 31กค.63

13 ประกาศม.วงเงินร้อย0.05เลื่อนพนส.14พ.ย.61

14ประกาศม.ขั้นต่ำขั้นสูงฐานคำนวณฯ 27พย.63

15 ข้อบังคับฯการประเมินเลื่อนฉ.3(60)

16 ข้อบังคับฯการประเมินเลื่อนฉ.4-2562

17 (คำอธิบาย)แบบประเมินพนักงานในสถาบัน

17.1.1แบบที่1-รองอธิการ,ผช.อธิการ

17.1.2แบบที่2-รองอธิการ,ผช.อธิการ

17.1.3แบบที่3-รองอธิการ,ผช.อธิการ

17.1.4แบบเก็บข้อมูล(KPIs Template)

17.2.1แบบที่1-คณบดี,รองคณบดี

17.2.2แบบที่2-คณบดี,รองคณบดี

17.2.3แบบที่3-คณบดี,รองคณบดี

17.2.4แบบเก็บข้อมูล(KPIs Template)

17.3.1แบบที่1-ผอ.,หน.สนง.(ครองวิชาการ)

17.3.2แบบที่2–ผอ.,หน.สนง.(ครองวิชาการ)

17.3.3แบบที่3–ผอ.,หน.สนง.(ครองวิชาการ)

17.3.4แบบเก็บข้อมูล(KPIs Template)

17.4.1แบบที่1-รอง ผอ.

17.4.2แบบที่2-รอง ผอ.

17.4.3แบบที่3-รอง ผอ.

17.4.4แบบเก็บข้อมูล(KPIs Template)

17.5.1แบบที่1-บริหาร(ไม่ครองวิชาการ)

17.5.2แบบที่2-บริหาร(ไม่ครองวิชาการ)

17.5.3แบบที่3-บริหาร(ไม่ครองวิชาการ)

17.5.4แบบเก็บข้อมูลKPI

17.6.1แบบที่1-วิชาการ(ผ่านทดลองงาน)

17.6.2แบบที่2-วิชาการ(ผ่านทดลองงาน)

17.6.3แบบที่3-วิชาการ(ผ่านทดลองงาน)

17.7.1แบบที่1สนับสนุน(ผ่านทดลองงาน)

17.7.2แบบที่2สนับสนุน(ผ่านทดลองงาน)

17.7.3แบบที่3สนับสนุน(ผ่านทดลองงาน)

17.7.4portfolioสนับสนุน(ผ่านทดลองงาน)

17.8.1แบบที่1สนับสนุน(ทดลองงาน)

17.8.2แบบที่2สนับสนุน(ทดลองงาน)

17.8.3แบบที่3สนับสนุน(ทดลองงาน)

17.8.4portfolioสนับสนุน(ทดลองงาน)

17.9.1แบบที่1-วิชาการ(ทดลองงาน)

17.9.2แบบที่2-วิชาการ(ทดลองงาน)

17.9.3แบบที่3-วิชาการ(ทดลองงาน)