นางสาวสมัญญา พิมพาลัย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
คุณวุฒิ ปริญญาโท
เบอร์โทร 033136099 ต่อ 1128

นางสาวนันทาวดี แย้มเจริญ

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
เขตพื้นที่อุเทนถวาย
ตำแหน่ง บุคลากร
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
เบอร์โทร 02-2527029

นางสาวน้ำผึ้ง คำมาก

ตำแหน่ง บุคลากร
คุณวุฒิ ปริญญาโท
เบอร์โทร 02-2527029