หล่อเทียนพรรษา67 banner
ลาศึกษา แบนเนอร์2
Untitled-3
เชิญชวนแต่งกายเสื้อเหลือง
เจตจำนงสุจริต-01 (2)
เจตจำนงสุจริต-02 (2)
web-no-gift
ok
Blue and White Minimalist Hotel Banner
สีฟ้า หรูหรา ยินดีต้อนรับ ประเทศไทย Banner1
messageImage_1687509834909
Newแบรนเนอร์ตั้งขนาดแล้ว
4820newspic
previous arrow
next arrow

นางสาวสมัญญา พิมพาลัย

ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
เบอร์ติดต่อ 033136099 ต่อ 1128

เอกสารที่เกี่ยวข้องในกองบริหารงานบุคคล

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป ครั้งที่ 4/2567

รายละเอียดเพิ่ม…
ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครพนักงานตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเป็นผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่ม…
ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครพนักงานตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานยุทธศาสตร์

รายละเอียดเพิ่ม…
ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานยุทธศาสตร์

รายละเอียดเพิ่ม…
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป ครั้งที่ 4/2567
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครพนักงานตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองกลาง