IMG_7465
IMG_7453
S__43253805
pic_header
12
Physics Class Google Classroom Header
A2
4820newspic
previous arrow
next arrow

นางสาวสมัญญา พิมพาลัย

ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
เบอร์ติดต่อ 033136099 ต่อ 1126

เอกสารที่เกี่ยวข้องในกองบริหารงานบุคคล


งานบริหารงานทั่วไป


งานบริหารงานบุคคล

 

งานพัฒนาบุคลากร

งานทะเบียนและประวัติ

งานสวัสดิการบุคลากร

ITA

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครพนักงานตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์

รายละเอียดเพิ่ม…
ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ สำนักงานยุทธศาสตร์

รายละเอียดเพิ่ม…
ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 2/2566

รายละเอียดเพิ่ม…
ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป ครั้งที่ 2/2566

รายละเอียดเพิ่ม…
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานในสถาบันฯ ตำแหน่งประเภททั่วไป ครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติม)
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานตามภารกิจ ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ กองคลัง
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครพนักงานตามภารกิจ ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก